SIS Årsrapport 2023

Ett år av möjligheter och utmaningar

EU:s växande engagemang inom standardiseringen är en tydlig trend. 2023 tillkom flera nya europeiska regelverk, och än fler är på gång. En konsekvens därav, är att orderingången på standarder som ger stöd för implementeringen slår rekord. Vi har dock haft stora utmaningar med att få harmoniserade standarder godkända av EU-kommissionen och det är en viktig fråga för ett väl fungerande standardiseringssystem. I mina roller som SIS vd och vice president inom CEN, arbetar jag aktivt på att hitta en lösning.

I en värld med allt större politiska påtryckningar, klimatutmaningar och en kraftig teknikutveckling ökar förväntningarna på att vi ska vara relevanta och sprida kunskap om standardisering. Det är en tuff utmaning att överrösta bruset och nå ut till hela den bredd av svenska verksamheter för vilka standarder och standardisering erbjuder stora underutnyttjade värden. Här behöver vi hjälpas åt!

Förändringstempot ökar också inom SIS. Under året har vi fortsatt vår digitala utveckling mot effektivisering och ökad automation. Ett exempel är de nya standardformat som möjliggör bättre användarupplevelser, liksom nya produkter och tjänster. Det är en spännande utveckling där vi också påverkar internationellt, både inom CEN och ISO.

Framöver kommer vi samla våra krafter kring tre strategiska åtaganden; Bidra till hållbar utveckling, Stärka Sveriges internationella inflytande och Utveckla tjänster som skapar värde. Sammantaget ska det bära oss mot visionen om att vara en samlande kraft för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Jag ser fram emot att göra den här resan tillsammans med dig i egenskap av medlem, deltagare, kund eller medarbetare. Till sist vill jag tacka alla som på olika sätt bidrar till vår verksamhet och de fantastiska verktyg vi har som sprider goda lösningar och möjliggör en bättre framtid.

Annika Andreasen
vd Svenska institutet för standarder

Ta del av årsrapporten


Årsrapport 2023

Annika Andreasen

VD, SIS