Copyright

En standard är att betrakta som ett s.k. kollektivt upphovsrättsligt verk. Upphovsrätten till ett sådant verk tillhör ursprungligen alltid de fysiska personer, författarna, som skapat verket d.v.s. de representanter som deltar i en teknisk kommitté eller arbetsgrupp som utarbetat standarden.

För att Svenska institutet för standarder ska kunna framställa exemplar av och göra standarder tillgängliga för allmänheten och ta betalt för dessa standarder måste representanterna som deltar i standardiseringsarbetet i en teknisk kommitté kostnadsfritt ge SIS rätt att exklusivt och tillsvidare utnyttja de s.k. ekonomiska rättigheterna till det upphovsrättsliga verket, d.v.s standarden. Därför krävs att dessa representanter som ska delta och arbeta i en teknisk kommitté överlåter kostnadsfritt, exklusivt och tillsvidare upphovsrätten till SIS.

Genom att representanter som deltar i en teknisk kommitté eller arbetsgrupp överlåter sin upphovsrätt till standarden till SIS får SIS exklusivt och tillsvidare en ekonomisk rätt att förfoga över svensk standard (det gäller även standarder som överlåts till SIS av CEN och ISO) och förslag till standarder enligt vad som även anges i våra allmänna villkor.

För ytterligare information om upphovsrätt är du välkommen att kontakta SIS, på telefon 08-555 523 00.